Kazári fiatalasszonyok nyári nagyünnepi viselete 1920 előtt